Zaznacz stronę

zarządzanie najmem w warszawie

Masz mieszkanie na wynajem? Powierz je nam w zarządzanie.

Przygotowanie do najmu

Przygotowujemy mieszkanie do najmu tak by było atrakcyjne dla najemcy, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Obsługa najmu

Wyręczamy właściciela nieruchomości we wszelkich czynnościach związanych z wynajmem oraz późniejszym nadzorem

Rozliczenie najmu

Comiesięczne zasilenie rachunku właściciela kwotą netto wolną od jakichkolwiek obciążeń po uregulowaniu wszystkich rachunków

Obsługa najmu

Obsługa najmu lub inaczej zarządzanie najmem to zlecenie zarządzania swoimi nieruchomościami na wynajem zaufanej firmie posiadającej w tym zakresie potwierdzone doświadczenie.

Dzięki przekazaniu nieruchomości właściciel pozbywa się kłopotów związanych z kontaktem z najemcą, codziennym nadzorem, rozliczeniami czy sprawami napraw.

Dlaczego warto powierzyć obsługę najmu specjalistom?

Firma zarządzająca weryfikuje potencjalnych najemców co gwarantuje wybór solidnych i stabilnych finansowo najemców

Właściciel zyskuje spokój, czas, pieniądze i poczucie bezpieczeństwa, zawierzając firmie zarządzającej egzekwowanie zobowiązań

Firma zarządzająca nieruchomością przygotowuje odpowiednio mieszkanie do najmu tak by było atrakcyjne dla najemcy

Profesjonalne procedury skrócą okresy bez najmu do minimum i zwiększą znacząco państwa dochód

O nas

Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu najmem mieszkań w WarszawieUsługa zarządzania najmem długoterminowym (obsługa najmu) w WawaRoom sp. z o.o. ma charakter kompleksowy i jest skierowana do wszystkich właścicieli warszawskich mieszkań i domów przeznaczonych na wynajem.

Naszym atutem jest mobilność i krótki czas reakcji co wynika z działań na ściśle określonym rynku jakim jest Warszawa. Firma stawia na długofalową współpracę z właścicielami mieszkań jak i najemcami. Działamy w niewielkiej strukturze unikając wysokich kosztów funkcjonowania firmy. 

W ramach usługi zarządzania najmem kompleksowo opiekujemy się mieszkaniami powierzonymi nam przez naszych klientów. Przygotowujemy je do najmu, wynajmujemy, a następnie nadzorujemy najem. Dla swoich klientów proponujemy także dodatkowe usługi m.in. doradztwo, opracowanie strategii inwestycyjnych, przygotowanie nieruchomości na sprzedaż.

Z

Uczciwość

Oferujemy jasne warunki współpracy i pełną przejrzystość całego procesu. 

Z

Doświadczenie

Obecnie obsługujemy ponad 120 najemców. Nasz zespół składa się ze specjalistów z dużym rynkowym doświadczeniem.

Z

Profesjonalizm

Profesjonalnie poprowadzimy w Twoim imieniu zarządzanie najmem.

Z

Stabilność w długim okresie

Zapewniamy ciągłość w obsłudze warszawskich nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

Posiadasz mieszkanie, dom lub inną nieruchomość przeznaczoną na wynajem? Skorzystaj z usług profesjonalnego zarządzania najmem – zaoszczędź pieniądze i czas.

Zespół

Mariusz Sikorski

Residential Real Estate

(+48) 536 300 639

kontakt@wawaroom.pl

Anna Paprota

Residential Real Estate

(+48) 606 215 700

kontakt@wawaroom.pl

Bogdan Maślanka

Residential Real Estate

(+48) 883 135 341

kontakt@wawaroom.pl

Olga Marciniak

Residential Real Estate

(+48) 883 580 615

kontakt@wawaroom.pl

Czym się zajmujemy?

Z

Przygotowanie mieszkania do najmu

Z

Przeprowadzenie odpowiedniej selekcji najemców

Z

Przygotowanie i podpisanie bezpiecznej i kompletnej umowy najmu

Z

Opieka techniczna nad mieszkaniem czyli kontrola i usuwanie wszelkich usterek

Z

Organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem

Z

Obsługa przepływów finansowych pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią. Dbamy o terminowe opłacanie wszystkich opłat miesięcznych.

Z

Kontrola płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych

Z

Dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu

Z

Zawarcie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym

Z

Poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczeniu ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowaniu wizyt w mieszkaniu. Etap ten zawiera także weryfikację kandydatury pod kątem ryzyka nierzetelności w podejściu do zobowiązań finansowych

Do kogo adresujemy nasze usługi?

N

Do osób przebywających za granicą, a posiadających w Warszawie mieszkanie lub dom nadające się pod wynajem

N

Do prywatnych inwestorów posiadających jedno lub więcej mieszkań, przeznaczonych na wynajem

N

Do osób zapracowanych, które posiadają nieruchomość na wynajem, a nie mają czasu na jej obsługę

N

Do właścicieli mieszkań, którzy gubią się w formalnych aspektach wynajmu mieszkania

Referencje

„W tym roku po raz pierwszy zdecydowałam się oddać moje mieszkanie na wynajem w zarządzanie. Byłam pełna obaw, ale decyzja o współpracy z Wawaroom to był strzał w dziesiątkę. W najgorszym chyba do wyobrażenia momencie, w środku pandemii, w rekordowym tempie wynajęli wszystkie pokoje, wzięli na siebie kontakty z najemcami i opłacanie rachunków, a moim jedynym obowiązkiem w związku z wynajmem pozostało inkasowanie przelewów 🙂 polecam z całego serca, usługi Wawaroom to świetnie zainwestowane pieniądze!

Olga Kołdej

Polecam współpracę z Olgą każdemu, kto szuka swojego wymarzonego mieszkania. Potrafiła doskonale zrozumieć nasze potrzeby, dzięki czemu bardzo szybko wybraliśmy odpowiedni apartament dla naszej córki. Olga umiejętnie i sprawnie przeprowadziła nas przez cały proces zakupu nieruchomości, wykazując się dużą wiedzą i pomagając także w zorganizowaniu wszelkich kwestii formalnych.

Dorota

Najczęściej zadawane pytania

Jak od strony formalnej wygląda współpraca z waszą firmą?

Właściciel nieruchomości podpisuje umowę o zarządzanie nieruchomością, której częścią jest także pełnomocnictwo dla naszej firmy do zawierania w jego imieniu umów najmu oraz wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu, czyli podejmowania prostych decyzji związanych z zapewnieniem prawidłowego bieżącego funkcjonowania nieruchomości.

Czy pełnomocnictwo do zarządzania powinno mieć formę aktu notarialnego?

Nie ma wymogu, aby pełnomocnictwo do wykonywania czynności związanych z wynajęciem nieruchomości oraz jej obsługą miało formę aktu notarialnego. Zdarza się jednak, że właściciele udzielają nam pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, co zwiększa wiarygodność pełnomocnika w oczach potencjalnych najemców i pomaga sprawniej wynająć nieruchomość.

Jakie są etapy rozpoczęcia współpracy?

Najczęściej nawiązanie współpracy przebiega następująco:

1. Kontakt właściciela z biurem – uzyskanie podstawowych informacji o usługach.
2. Spotkanie w mieszkaniu przeznaczonym do wynajmowania.
3. Praca nad projektem umowy o zarządzanie nieruchomością, zebranie danych o nieruchomości i jej stanie prawnym.
4. Zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomością.
5. Protokolarne przekazanie nieruchomości, kluczy, pilotów, dokumentacji, itp.
6. Poszukiwanie najemcy.
7. Zawarcie umowy najmu i wydanie lokalu najemcy.

Ile kosztują wasze usługi?

Firma stosuje dwa warianty naliczania wynagrodzenia:

1. Wariant ze stałą opłatą miesięczną za okres, w którym mieszkanie pozostaje wynajęte.
2. Wariant z prowizją za wynajęcie mieszkania, a następnie z obniżoną opłatą miesięczną za okres, w którym mieszkanie pozostaje wynajęte.

Wszelkie opłaty są proporcjonalne do wpływów uzyskiwanych z nieruchomości. Wyboru wariantu naliczania wynagrodzenia dokonuje właściciel mieszkania w momencie zawierania umowy o zarządzanie. Wariant można zmienić przy każdym kolejnym najemcy. Za okres, gdy mieszkanie pozostaje niewynajęte (pomiędzy poprzednim a kolejnym najemcą) opłaty nie są pobierane.

Czy wasza firma jest ubezpieczona?

Tak, firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu:
– świadczenia usług zarządzania nieruchomościami,
– świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– świadczenia usług księgowych.

Jak wygląda obieg pieniędzy pomiędzy najemcą a właścicielem?

Środki, które comiesięcznie wpłaca najemca z tytułu czynszu najmu i zaliczki na opłaty licznikowe, trafiają na specjalny rachunek bankowy. Z tego rachunku są opłacane należności do wspólnoty mieszkaniowej, a także opłaty za media oraz wszelkie inne opłaty, których płacenie zlecił nam właściciel. Następnie pozostała kwota jest przekazywana na rachunek właściciela.

W ten sposób właściciel otrzymuje środki “netto”, którymi może dowolnie dysponować, gdyż wszelkie opłaty zostały już wcześniej uregulowane przez naszą firmę. Wyjątek stanowią podatki, choć istnieje też możliwość, aby to nasza firma obliczała i wpłacała w imieniu właściciela należny podatek dochodowy.

Czy przyjmujecie wpłaty oraz realizujecie wypłaty w gotówce?

Firma nie prowadzi obrotu gotówkowego – wszelkie transakcje są wykonywane bezgotówkowo, w formie przelewów bankowych.

Czy firma opłaca za właściciela wszystkie podatki?

Na wyraźne życzenie właściciela istnieje możliwość obliczania oraz wpłacania zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-28). Obsługa podatkowa stanowi część zakresu naszych czynności określonych umową o zarządzanie i nie naliczamy za to dodatkowego wynagrodzenia.

Jak mogę sprawdzić, czy otrzymywane przeze mnie comiesięczne kwoty z najmu są prawidłowo wyliczone?

Każdy klient otrzymuje kwartalny raport finansowy, zawierający wszystkie wpływy i wydatki, które obciążają jego konto księgowe. Raport można też zamówić na dowolny dzień. W razie jakichkolwiek wątpliwości w firmie przechowywana jest pełna dokumentacja kosztów, zatem każdy z takich dokumentów jest dostępny do konsultacji przez właściciela.

Co w sytuacji, gdy najemca przestaje płacić?

Nasza polityka opiera się na budowaniu relacji z najemcami w taki sposób, by jeśli dojdzie do utraty stabilności finansowej lub jakiejkolwiek sytuacji losowej uniemożliwiającej dalsze regulowanie czynszu, informacja o tym trafia do nas jak najszybciej. Mamy wtedy możliwość odpowiednio wcześniej zareagować i zaproponować możliwie do zaakceptowania dla obu stron rozwiązania.

W przypadku, gdy mamy do czynienia nie tylko z opóźnianiem się płatności, ale także z trudnościami w kontakcie z najemcą, podejmujemy kroki formalno-prawne, zgodnie z wynikającą z naszego doświadczenia kolejnością czynności windykacyjnych. Ewentualny spór sądowy jest ewentualnością, do której – w warunkach najmu rynkowego – dochodzi bardzo rzadko.

Terminowość wpłat od najemców jest u nas pod ciągłą kontrolą i stosowanie się do wypracowanych od lat wewnętrznych procedur finansowych wyklucza sytuację, gdy brak płatności ucieka naszej uwadze i reakcji.

Kto pokrywa koszt ewentualnych napraw sprzętu AGD w mieszkaniu?

Generalną zasadą przy ustalaniu tego, która strona umowy najmu pokrywa koszty naprawy AGD, jest ustalenie źródła usterki:
– jeśli jest ona spowodowana starzeniem się normalnie użytkowanego sprzętu lub osiągnięciem wysokiego stopnia zużycia powodującego awarię, wtedy naprawa bądź wymiana sprzętu obciąża właściciela.
– jeśli usterkę spowodował najemca poprzez nieprawidłowe użytkowanie, wtedy to on musi pokryć koszty naprawy.

Jeśli w czasie najmu dochodzi do jakieś awarii, najemca zgłasza to w pierwszej kolejności do nas, staramy się ustalić przyczynę usterki i po uzgodnieniu z autoryzowanym serwisem producenta oraz właścicielami zakresu naprawy oraz szacowanego kosztu, wystawiamy zlecenie.

Co w sytuacji, gdy kaucja nie wystarczy na pokrycie kosztów koniecznych napraw po wyprowadzeniu się najemcy?

Tak, firma posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu:
– świadczenia usług zarządzania nieruchomościami,
– świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– świadczenia usług księgowych.

Jaki jest zakres napraw obciążających najemcę, a jaki właściciela?

Zakres napraw obciążających najemcę i właściciela określa ustawa. W przypadku najemcy, należą do niego drobne naprawy i konserwacja sprzętów i wyposażenia mieszkania, do których ma on dostęp. Natomiast po stronie właściciela – co do zasady – są wydatki związane z wszelkimi remontami, wymianą instalacji, stolarki, trwałego wyposażenia mieszkania.

Jakie cechy powinno spełniać mieszkanie przeznaczone na wynajem?

Wszystko zależy od segmentu najemców, do którego chcielibyśmy skierować naszą ofertę. Biorąc jednak pod uwagę uśrednione oczekiwania najemców, idealne mieszkanie powinno być:
– dobrze zlokalizowane: w pobliżu komunikacji miejskiej, w dzielnicach centralnych i okalających centrum, przy terenach rekreacji,
– stosunkowo małe: kawalerka lub dwa pokoje, bez pomieszczeń przechodnich, z oddzielną kuchnią, a najlepiej także oddzielnym WC,
– praktyczne: najemcy oczekują pojemnych szaf na ubrania, wyposażenia w sprzęt AGD, dobrego wykorzystania istniejącej przestrzeni, braku strat w postaci dużych pustych przedpokoi, korytarzy, itp.
– neutralne estetycznie: pomalowane na neutralne, jasne kolory, czyste, nasłonecznione.

Czy powinienem umeblować mieszkanie przed wynajęciem?

Nie ma takiej konieczności, szczególnie gdy mieszkanie ma 3 lub więcej pokoi. Najemcy większych mieszkań często posiadają swoje meble.

W przypadku mniejszych mieszkań jest bardziej prawdopodobne, że najemca będzie oczekiwać mebli, lecz z decyzją o ich zakupie lepiej poczekać, aż pojawi się osoba zainteresowana i wraz z nią ustalić zakres umeblowania. Warto jednak mieć przygotowany budżet na domeblowanie.

Moje mieszkanie jest w stylu lat 70. - czy uda się je wynająć?

Na pewno tak, jednak czynnikiem, który o tym zdecyduje, będzie czynsz najmu, którego będzie oczekiwać właściciel. Gdy proponowana cena jest wygórowana w stosunku do poziomu rynkowego, mieszkanie będzie trudniej wynająć. Jeśli jednak cena zostanie ustalona na atrakcyjnym poziomie, każdą nieruchomość uda się wynająć. Straty właściciela związane z przestojem związanym z zawyżoną ceną są często o wiele wyższe niż ubytek w przychodzie związany z przystaniem właściciela na obniżenie poziomu czynszu najmu.

Mam mieszkanie do wynajęcia na pokoje - ile mogę uzyskać z czynszu najmu?

Nasza firma nie podejmuje się obsługi mieszkań, które miałby być wynajmowane na pokoje.

Czy mogę oddać w obsługę najmu mieszkanie, w którym jest już najemca?

Tak, przyjmujemy w zarząd mieszkania i lokale z trwającą umową najmu. W przypadku, gdy właściciel podejmuje taką decyzję ze względu na piętrzące się problemy z najemcą ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić sytuację i stan aktualny, co pomoże nam najlepiej wybrać drogę do zażegnania pogłębiania się konfliktu.

Kontakt

Al. Jana Pawła II 11, Warszawa 00-828

+48 511 365 336

kontakt@wawaroom.pl

Wypełnij formularz